Opšte informacije

  UŽIVO PRENOS U ORGANIZACIJI /LIVE TRANSMISSIONS PRESENTED BY

  Odeljenja invazivne kardiologije Zaječar / From Cath Lab Zaječar
  Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš/ Clinic of Cardiology, Clinical Center Niš

   

  OPERATORI PREDAVAČI / OPERATORS-LECTURERS

  Prof Aleksandr Osiev
  Dr Nenad Božinović
  Dr Aleksandar Jolić

   

  MESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE

  02-04. decembar 2021.
  Hotel Stara planina

   


  7. ZASINK 2021. je akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-01-00620/2021-01 od 18.11.2021., Evidencioni broj 1А-1-1699/21, kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem. CILJNA GRUPA. Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi. Broj bodova za predavače: 13. Broj bodova za slušaoce: 8.

  Kurs „Aritmije - dijagnostika i terapija“ akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-01-00333/2021-01. od 16.08.2021., Evidencioni broj А-1-1173/21 ( red 44), kao pisani test. CILJNA GRUPA. Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi. Broj bodova za predavača: 6. Broj bodova za slušaoce: 5.

  Kurs „ZASINK-Novine u kardiologiji 2021.“ akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-01-00071/2021-01 . od 01.03.2021., Evidencioni broj А-1-334/21 ( red 149), kao elktronski test. CILJNA GRUPA. Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi. Broj bodova za predavača: 6. Broj bodova za slušaoce: 5.

  © 2015-2021. ZASINK - Sva prava zadržana