Opšte informacije

  UŽIVO PRENOS U ORGANIZACIJI /LIVE TRANSMISSIONS PRESENTED BY

  Odeljenja invazivne kardiologije Zaječar / From Cath Lab Zaječar
  Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš/ Clinic of Cardiology, Clinical Center Niš

   

  OPERATORI PREDAVAČI / OPERATORS-LECTURERS

  Prof dr Aleksandr Osiev
  Dr Oktai Maksudov
  Dr Sasko Zhazhovski
  Ass dr Nenad Božinović
  Dr Aleksandar Jolić
  Dr Marko Dimitrijević
  Dr Milan Nikolić

   

  MESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE

  30. novembar - 02. decembar 2023.
  Hotel Stara planina

   


  9. ZASINK 2023. je akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-02-00789/2022-01 од 29.12.2022.u oktobarskom roku, Evidencioni broj А-1-2223/23, kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem. CILJNA GRUPA. Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi. Broj bodova za predavače: 13. Broj bodova za slušaoce: 8.

  Kurs „EKG-bradiaritmije i tahiaritmije, dijagnostika i terapija“ akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-02-00789/2022-01 u julskom roku., Evidencioni broj А-1-1760/23 ( red 151), kao pisani test. CILJNA GRUPA. Lekari. Broj bodova za predavača: 7. Broj bodova za slušaoce: 5.

  Kurs „Dijagnostički i terapijski algoritmi kod pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću.akreditovan na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA 153-02-00789/2022-01 u julskom roku. Evidencioni broj А-1-1761/23 ( red 152), kao pisani test. CILJNA GRUPA. Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari. Broj bodova za predavača: 7. Broj bodova za slušaoce: 5.

  Svi registrovani učesnici na 9. ZASINK 2023. dobijaju 8 akreditovanih bodova. Ukoliko učestvujete na Kursevima: „EKG-bradiaritmije i tahiaritmije, dijagnostika i terapija“ i „Dijagnostički i terapijski algoritmi kod pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću“, za svaki kurs dobijate još po 5 akreditovanih bodova. Učešće na kursevima je sastavni deo programa i besplatan je za sve registrovane učesnike 9.ZASINK 2023.

  © 2015-2023. ZASINK - Sva prava zadržana