Domaći predavači

  DOMAĆI PREDAVAČI I ČLANOVI NAUČNOG ODBORA/ SERBIANS LECTURERS AND SCIENTIFIC BOARD MEMBERS

   

  • Prof dr Milan A. Nedeljkovic FACC, FESC, redovni profesor, Klinika za Kardiopoga, Klinicki centar Srbije, Bivsi predsednik Udruzenja Kardiologa Srbije, Bivsi predsednik radne grupe za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije UKS-a, Osivac i prvi guverner 34 ogranka Americkog Koledza Kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku.
  • Prof dr Siniša Stojković FESC. Prethodni Predsednik Udruženja kardiologa Srbije, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za Kardiopoga, Klinicki centar Srbije.
  • Prof dr Ana Đorđević Dikić FACC, FESC, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za Kardiopoga, Klinicki centar Srbije.
  • Prof dr Zoran Perišić FACC, FESC, Prethodni Predsednik Radne grupe za intervenu kardiologiju Udruženja kardiologa Srbije, Klinika za kardiologiju, KC Niš.Klinički centar u Nišu
  • Prof dr Branko Beleslin FACC, FESC. Prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za Kardiopoga, Klinicki centar Srbije.
  • dr Marina Deljanin Ilić FACC, FESC, FAHA. Direktor Instituta Niška banja.
  • Prof dr Stevan Ilić Specijalistička internistička ordinacija ”Cardiopoint” Niš.
  • Prof dr Milovan Petrović Predsednik Koronarnih jedinica Srbije, Upravnik Klinike za kardiologiju, IKVB Sremska Kamenica.
  • Prof dr Ilija Srdanović internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Klinikaza kardiologiju, IKVB Sremska Kamenica.
  • Prof dr Milan Pavlović internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, Klinika za kardiologiju, KC Niš
  • Prof dr Svetozar Putnik kardiohirurg, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Profesor na medicinskom fakultetu u Beogradu.
  • Prof dr Vladimir Zdravković Internista, interventni kardiolog, Klinika za kardiologiju, Kragujevac, Profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.
  • Prof dr Anastazija Stojšić-Milosavljević, internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  • Prof dr Ivana Nedeljković internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za kardiologiju. 
  • Prof dr Dragan Simić internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za kardiologiju. 
  • Prof dr Svetlana Apostolović internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, Klinika za kardiologiju, KC Niš
  • Prof dr Slobodan Obradović internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Vojno medicinske akademije, Klinika za urgentnu medicinu, VMA Beožgrad
  • Prof dr Igor Ivanov, internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  • Prof dr Dragan Lović, internista, kardiolog, Internistička ordinacija Inter Medica Dr Lović, Niš
  • Prof dr Miloje Tomašević, UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za kardiologiju, Profesor na medicinskom fakultetu u Kragujevcu
  • Prof dr sc med Tomislav Kostić FESC. Direktor Klinike za kardiologiju, Klinički centar Niš
  • Prof dr Marija Zdravković FESC. Diretkor KBC Bežanijska Kosa.
  • Prof dr Dejan Petrović Institut za rehabilitaciju “Radon” Niška Banja
  • Doc dr Nemanja Đenić Klinika za urgentnu internu medicine VMA, Beograd.
  • Doc dr Marko Banović internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka. UKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za kardiologiju. 
  • Doc dr Vojislav Giga internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Docent Medicinskog fakulteta u BeograduUKCS (Univerzitetski klinički centar Srbije), Klinika za kardiologiju. 
  • Doc dr Aleksandra Ilić, internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Docent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  • Doc dr Milenko Čanković, internista, kardiolog, doktor medicinskih nauka, Docent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  • Doc dr sci med Aleksandar Davidović internista, interventni kardiolog. KBC Zvezdara, Beograd.
  • Ass. dr sc med Ivan Ilić Kardiolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd.
  • Ass dr Zlatko Mehmedbegović Klinika za Kardiopoga, Klinicki centar Srbije.
  • Ass dr Nenad Božinović Member Euro CTO club, Šef Odeljenja invazivne dijagnostike, Klinike za kardiologiju, Klinički centar Niš.
  • Ass dr Sonja Dakić, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš.
  • Prim dr sc med Vladimir Mitov FACC, Šef Odeljenja invazivne kardiologije Zaječar
  • Prim dr Miljan Jović Šef Službe urgentnog prijema Zaječar
  • Prim dr Tatjana Rajković Specijalista urgentne medicine. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš.
  • Mr sc med dr Bojan Ilić Institut za rehabilitaciju “Radon” Niška Banja
  • Dr Dragana Adamović Odeljenje invazivne kardiologije, Zdravstveni cenar Zaječar.
  • Dr Aleksandar Jolić FACC, Šef Pejsmejker centra, Zdravstveni centar Zaječar
  • Dr Mladen Tasić Odlejenje kardiologije, KBC Zemun, Beograd.
  • Dr Dušan Vulović Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Kragujevac
  • Dr Đorđe Stevanović Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Kragujevac
  • Dr Milovan Kalezić Centar za Kardiologiju, Odeljenje za invanzivnu dijagnostiku, Klinički centar Crne Gore
  • Dr Aleksandar Aleksić kardiolog Odseka za interventnu dijagnostiku KBC Zemun
  • Dr Saša Ignjatijević Specijalista urgentne medicine. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš.
  • Dr Milan Nikolić specijalista interne medicine, Odeljenje interventne kardiologije Zaječar
  • Dr Marko Dimitrijević specijalista interne medicine, Odeljenje interventne kardiologije Zaječar
  • Dr Dragan Debeljački internista, kardiolog, Institut za Kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica
  • Dr Igor Tomas, internista, kardiolog, Institut za Kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica
  • Dr Mihajlo Farkić Internista, Kardiolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd.
  • Dr Branisalav Crnomarković Institut za Kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica
  • Dr Zoran Stajić, Odeljenje kardiologije, KBC Zemun, Beograd.
  • Dr Marko Vuleta, KBC Dragiša Mišović
  • Dr Vladimir Jovanović, Odeljenje kardiologije, KBC Zemun, Beograd.
  • Mas smt Marijana Krošlin Krstić, Odgovorni tehničar Odeljenja invazivne kardiologije, ZC Zaječar
  • Mt Milanka Lukić, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
  • VMT Dragana Cvetković, Medicinski tehničar, odeljenje kardiologije, ZC Zaječar
  • SRT Svetozar Delić Institut za kardiovaskularna bolesti Vojodine, Sremska Kamenica
  • VRT Bojana Jolić, Služba Nuklearne medicine, ZC Zaječar
  • Mt Svetlana Bobak, Institut za kardiovaskularna bolesti Vojodine, Sremska
  • VMT Tatijana Ristić, medicinski tehničar Odeljenja invazivne kardiologije, ZC Zaječar
  • MT Dragan Nikolić, medicinski tehničar Odeljenja invazivne kardiologije, ZC Zaječar
  • Mt Violeta Radovanović, Klinika za Urgentnu medicinu, VMA, Beograd
  • Mt Milena Vučetić, Klinika za Urgentnu medicinu, VMA Beograd
  • Mt Žarko Erčević, Institut za kadiovasularne bolesti Dedinje
  • Mt Dejan Todorović, Institut za kadiovasularne bolesti Dedinje
  © 2015-2023. ZASINK - Sva prava zadržana