ZASINK 2022. - Multimedija

  SRČANA SLABOST - UVODNE NAPOMENE

    NEINVAZIVNA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
   
       
  ŠTA JE NOVO U KARDIOLOGIJI 2022?   SVEČANO OTVARANJE
   
       

  CUPDATE CURRENT CARDIOLOGY 2022.

    KURS: MALA ŠKOLA EKG
   
       
  INVAZIVNA DIJAGNOSTIKA KORONARNE BOLESTI   SAVREMENA PEJSMEJKER TERAPIJA
   
       
  NOVINE U TERAPIJI PACIJENATA SA SRČANOM INSUFICIJENCIJOM   DA LI MOJ PACIJENT IMA DIJAGNOZU MINOCA?
   
       
  DEB SCHOOL   DLUMS NA ZASINK-u
   
       
  PLUĆNA TROMBOEMBOLIJA   KOMPLIKACIJE INVAZIVNIH PROCEDURA
   
       
  KOMPLEKSNI SLUČAJEVI U INVAZIVNOJ KARDIOLOGIJI - PRIKAZI SLUČAJEVA   GLAVNO STABLO: INTERVENTNA ILI HIRURŠKA PRIČA?
   
       
  TAVI U SRBIJI 2022.   INTERNATIONAL SESSION
   
       
  KOMPLEKSNI SLUČAJEVI U INVAZIVNOJ KARDIOLOGIJI - PRIKAZI SLUČAJEVA   OKRUGLI STO: MEDICINSKI TEHNIČAR U SVAKODNEVNOM RADU U ANGIO SALI!
   
       
  KURS: MALA ŠKOLA EKG-a    
     
       

   

   

  © 2015-2023. ZASINK - Sva prava zadržana